Скорочуйте витрати свого часу для відвідин податкової

Скорочуйте витрати свого часу для відвідин податкової

Ізмаїльська об’єднана державна податкова інспекція нагадує, що на веб-порталі Міністерства доходів і зборів працює онлайновий сервіс –Електронний кабінет платника податків, який зорієнтований на зручність та допомогу платникам податків у формуванні його податкових звітів та своєчасній сплаті коштів до бюджету
Електронний кабінет платника забезпечує користувачам можливість:
- подання податкової звітності в режимі реального часу;
- перегляду податкової звітності;
- доступу до інформації про стан їх розрахунків з бюджетом.
Платник податків, зокрема, має змогу побачити стан розрахунків із бюджетом по податках і зборах, підготувати, заповнити й надіслати податкову звіт¬ність в електронному вигляді, перевірити звітність на наяв¬ність арифметичних помилок, переглянути подану звітність незалежно віл способу її подання.
Як і інші працюючі сервіси, особистий кабінет зорієнто¬ваний на підвищення рівня комфорту під час взаємодії з ко¬нтролюючими органами та на скорочення витрат часу для відвідин податкової служби.
До того ж використання електронного сервісу забезпе¬чує доступ платника податків до податкового календаря, який нагадає користувачу терміни надання податкової звіт¬ності та сплати податків і зборів.

Прес-служба Ізмаїльської ОДПІ
ГУ Міндоходів в Одеській області

Начальник Ізмаїльської об’єднаної
державної податкової інспекції
Головного управління Міндоходів
в Одеській області Т.В. Шиліна

Рознетовська Т.В.
7-28-60